[01.06.16] Et Horisont 2020-finansiert prosjekt har utviklet et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
[27.05.16] «Distance home care solutions» er et telemedisinsk pilotprosjekt som tester hvordan videokommunikasjon ved hjelp av fibernett kan brukes som et nyttig verktøy…
[27.05.16] ALTAS (Assistive Living Technology and Skills) er et treårig EU-prosjekt under Erasmus+-programmet. Fokuset er på kompetanseheving av helsepersonell innen…
[27.05.16] United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med KOLS (Kronisk obstruktiv…
[27.05.16] RETAIN-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seks partnere i fem ulike land i Europa. Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan skoleledere best…